Hot News :

ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณจุดบริการหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   เมื่อวันที่4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้รับเกียรติจากนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบเป็นประธานในพิธี นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง(บวร)จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ณ วัดบ้านยางเครือหมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   ตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขับเคลื่อนเพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ โดยนำแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 หรือ UNGASS 2016 โดยเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด เป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด

   เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดยนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมกับประมงจังหวัด สำนักงานชลประทาน ผู้นำหมู่บ้าน พี่น้องประชาชนในเขตชลประทานฯร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์นำฯจำนวน 500,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บนน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านแคน หมู่ 4 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   เมื่อวันที 18 เมษายน 2565 นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหลุ่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสยางสักกระโพหลุ่ม ทำกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

     วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เป็นประธานการประชุม อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม "ด่านชุมชน" เพื่อบริการประชาชน  ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปี 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

     วันพุธที่ 6 เมย. 2565 เวลา 09.00 น. . องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล ร่วมร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ. ณ วัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565เพื่ือพิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565 ครั้งที่ 11/2565 และ 1/ 2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ