Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

  เมื่อวันที่ 6 พฤษาคม 2566 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพรร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

[ 06-05-2566 ] Hits:18

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม มอบหมายให้กองช่าง นำรถบรรทุกน้ำออกบริการประชานม.9 บ้านยางเครือ

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม มอบหมายให้กองช่าง นำรถบรรทุกน้ำออกบริการประชานม.9 บ้านยางเครือ  

[ 01-05-2566 ] Hits:32

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน พฤศษาคม พ.ศ. 2566

  เมื่อวันที่ 1 เพฤศษาคม 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ...

[ 01-05-2566 ] Hits:38

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันให้การต้อนรับคณะ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว...

[ 28-04-2566 ] Hits:43

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ