Hot News :

นายวิชัย ศุภลักษณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ส่งเสริมการทักษะการบันทักบัญชี e-LAASของกองคลังอบต.

      เมื่อวันที่ 23-25 พ.ย.61 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมการทักษะการบันทักบัญชี e-LAAS ของกองคลังอบต.โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ณโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น /p>

[ 26-11-2561 ] Hits:15

กิจกรรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กศน.ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรม:ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยนายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มเป็นประธานเปิดโครงการ และ พันโท สฤษดิ์ สุหงษา เป็นวิทยากร และ นายดำรงศักดิ์ บุญลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอม่วงสามสิบตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม...

[ 21-11-2561 ] Hits:18

ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ด้วยการรำถวายมือสักการะ หน้าอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์

     เมื่อวันที่ 10พ.ย. 2561 เวลา 17.30 น. นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง . และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) โดยเริ่มจากขบวนแห่ขันหมากเบ็งจากวัดหลวงเข้าสู่ทุ่งศรีเมือง และร่วมในการรำถวายมือสักการะ ณ.หน้าอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 10-11-2561 ] Hits:11

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Sunny

29°C

อุบลราชธานี

Mostly Sunny

Humidity: 60%

Wind: 16.09 km/h

 • 10 Dec 2018

  Partly Cloudy 31°C 22°C

 • 11 Dec 2018

  Mostly Sunny 31°C 22°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ