สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐ แก้ปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ.อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐ แก้ปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต ของประช…

[ 22-07-2559 ] Hits:50

โครงการอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

[ 14-07-2559 ] Hits:36

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์…

[ 15-07-2559 ] Hits:39

คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าที่สำนักงาน

คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าที่สำนักงาน

[ 08-07-2559 ] Hits:43

ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3

ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3

[ 07-07-2559 ] Hits:44

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)

[ 22-06-2559 ] Hits:46

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
เอกสารประชาสัมพันธ์
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

วัดบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

วัดบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

วัดบ้านยางเครือ

วัดบ้านยางเครือ

วัดป่าสุภัททะมงคล (สาขา 35 วัดหนองป่าพง)

วัดป่าสุภัททะมงคล (สาขา 35 วัดหนองป่าพง)

Error: No articles to display

Error: No articles to display