สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

[ 15-01-2561 ] Hits:94

 ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบการเงินและบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบการเงินและบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[ 12-01-2561 ] Hits:44

 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย  ประจำปี 2561

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:35

ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ยางสั…

[ 10-01-2561 ] Hits:37

ตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ  ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทย…

[ 10-01-2561 ] Hits:36

 เตรียมสถานที่ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

เตรียมสถานที่ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

[ 10-01-2561 ] Hits:39

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • จดหมายข่าว
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

วัดบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

วัดบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

วัดบ้านยางเครือ

วัดบ้านยางเครือ

วัดป่าสุภัททะมงคล (สาขา 35 วัดหนองป่าพง)

วัดป่าสุภัททะมงคล (สาขา 35 วัดหนองป่าพง)

Error: No articles to display

Error: No articles to display