Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่องหนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านนาดี (ซอยวิชัยพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 10:12

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่องหนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านนาดี (ซอยวิชัยพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 209,800 บาท(สองแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)โดยวิธีคัดเลือก จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ