Hot News :

หนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 (สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านสมบูรณ์) ฯโดยวิธีคัดเลือก

วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564 14:17

     หนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 (สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านสมบูรณ์) วงเงินงบประมาณ 1,021,000 บาท(หนึ่งล้านสองหมื่นหนี่งพันบาทถ้วน)โดยวิธีคัดเลือก จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ. วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ