Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ 6 บ้านดอนก่อ (สายบ้านดอนก่อ-บ้านยางเทิง) โดยวิธี(e-bidding)

วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564 14:23

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ 6 บ้านดอนก่อ (สายบ้านดอนก่อ-บ้านยางเทิง) โดยวิธี(e-bidding) เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นั้น งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ (72.14.10.01) จำนวน 1 เส้น ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรุ่งเรืองการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาตำ่สุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,875,800.00บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งปวง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ