วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 11:07

ประกาศมาตรการนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

        องต์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำ ประกาศมาตรการนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ