กิจกรรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กศน.ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรม:ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยนายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มเป็นประธานเปิดโครงการ และ พันโท สฤษดิ์ สุหงษา เป็นวิทยากร และ นายดำรงศักดิ์ บุญลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอม่วงสามสิบตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ