Hot News :

ประชุมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

     เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมต้อนรับคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการ คณะที่ 7 ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ