Hot News :

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 18:42

           องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 เป็นที่เรียนร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ