วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 11:10

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 5 /2561 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 และ นายอำเภอม่วงสามสิบ ได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ