วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 12:48

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ของการจัดทำแผนการจัดหาพ้สดุ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ.วันที่ 18 ตุลาคม 2561

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ