สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

Share

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 และประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561 ประจำปี พ.ศ.2561