สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

Share

    วันที่ 11 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย  ประจำปี 2561 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม