สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

Share

     วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เพื่อจะได้นำไปหารือจัดการแก้ไขรับปัญหาภัยแล้งต่อไป...