สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดการประชุมสภาฯ ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

Share

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายวิชัย พุฒิพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดการประชุมสภาฯ ประจำปี 2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม