สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับงประมาณประจำปี 2561

Share

      วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายวิชัย พุฒิพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560  เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับงประมาณประจำปี 2561