สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนที่เกิดจากผลกระทบจากน้ำเสียจากฟาร์มหมู ของชาวบ้าน ม 5

Share

     วันที่ 10 สิงหาคม 60 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนที่เกิดจากผลกระทบจากน้ำเสียจากฟาร์มหมู ของชาวบ้าน ม 5 ตำบลยางสักกระหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเนินการแก้ไขต่อไป