สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9

Share

    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ มอบหมายให้ชุดปฎิบัติการตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลยางสักกระหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี