สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล

Share

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา16.00 น.  ณ บริเวณลานกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วม