สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมโครงการประกวดรำวงย้อนยุคและการแข่งขันขับร้องสรภัญญะสำหรับผู้สูงอายุ ปี2560

Share

 

  วันที 21 เมษายน 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมโครงการประกวดรำวงย้อนยุคและการแข่งขันขับร้องสรภัญญะสำหรับผู้สูงอายุ  ปี2560  เพื่อสุ่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกรโพหลุ่ม มีผู้สูงอายุและผู้ติดตามเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก