สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3

Share

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3