สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

นายวิชัย ศุภลักษณ่ นายกฯ นำพนักงานส่วนตำบล ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

Share

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำพนักงานส่วนตำบล ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง