สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560)

Share

      ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในตำบล ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผู้ที่ชนะการเสนอรคาได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แล้ว ดังรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้..