สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองแฝก

Share

     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองแฝก ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผู้ที่ชนะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกจ้างการก่อสร้างแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้..