สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 6 และ หมู่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม รวมจำนวน 4 โครงการ

Share

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 6 และ หมู่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม รวมจำนวน 4 โครงการ (ยื่นเอกสารสอบราคาจ้างแยกเป็นรายโครงการ)  วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท

 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคารายโครงการ ในราคาโครงการละ 500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-341075 ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.yangsak.go.th