สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อส้รางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 970,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 1,000 บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-341075 และเว็บไซต์ www.yangsak.go.th ในวันและเวลาราชการ