สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11

Share

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม ได้ประกาศสอบราคาจ้าง ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2559 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ราคากลางเป็นเงิน 200,000 บาท ซึ่งมีผู้มายื่นซองสอบราคา 3 ราย