สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริการส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

Share

     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 1,10,7,6และหมู่ 2 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย