สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,10,7,6และหมู่ที่ 2

Share

     องค์การบริการส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,10,7,6และหมู่ที่ 2 ราคากลาง 300,000 บาท

 


     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. -16.30 น.สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-341075 ในวันและเวลาราชการ