สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ม่วงสามสิบเกมส์ ประจำปี 2561

       องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ม่วงสามสิบเกมส์ ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านยางเครือ อำเภอม่วงสามสิบ

       วันที่  21 มีนาคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านยางเครือ อำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานครบรอบ 136 ปี เมืองม่วงสามสิบ แะเปิดตลาดปรชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม

      วันที่  21 มีนาคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมงานครบรอบ 136 ปี เมืองม่วงสามสิบ แะเปิดตลาดปรชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาซ่อมถนน หมู่ 7

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาซ่อมถนน หมู่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 และประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561 ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบการเงินและบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    วันที่ 12 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม และพนักงานส่วนตำบลยางสักฯต้อนรับคณะตรวจสอบการเงินและบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

    วันที่ 11 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย  ประจำปี 2561 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

    วันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...