สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ไห้ความร่วมมือในการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ไห้ความร่วมมือในการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 และสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยื่นสามารถติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม คุณวรรณภา ทองเพชร รองปลัด อบต. - คุณชนิสรา พานิชกุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โทร. 045-341031 หรือ 094-5424065

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 โดยสามารถติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม คุณวรรณภา ทองเพชร รองปลัด อบต. - คุณชนิสรา พานิชกุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โทร. 045-341031 หรือ 094-5424065

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

    วันที่ 8 มกราคม 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายก อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ้งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ คนิจ แก่นจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ ผจก.ธกส และคณะที่มาสวัสดีปีใหม่ 2559

    วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ต้อนรับ ผจก.ธกส และคณะที่มาสวัสดีปีใหม่ 2559 และขอพรกับท่านนายก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมภาพบรรยากาศ การประชุมประจำเดือนและภาพบรรยากาศ เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558

     ร่วมภาพบรรยากาศ  การประชุมประจำเดือนและภาพบรรยากาศ เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ยินดีต้อนรับคณะ ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ที่ใด้จัดกิจกรรมปั้นเพื่อพ่อ

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ยินดีต้อนรับคณะ ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ที่ใด้จัดกิจกรรมปั้นเพื่อพ่อ และแวะเยี่ยมทักทาย อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ขอขอบคุณ คณะ ท่าน ผอ.ธีระชัย โสมเกษตรินทร์ ครู และ นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559 เสร็จสิ้นด้วยดีนายกวิชัย ศุภลักษณ์ และคณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้และยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ทุกหมู่บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ยางสักฯ ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...