สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงาน อบต.ยางสักฯ รดน้ำขอพร ท่านนายก อบต. ท่านรองนายก ท่านปลัด อบต. วันสงกรานต์ 2559

    วันที่ 14 เมษายน 2559  พนักงาน อบต.ยางสักฯ รดน้ำขอพร ท่านนายก อบต. ท่านรองนายก ท่านปลัด อบต. ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน ในเทศกาลวันสงกรานต์ 2559

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบัณฑิตน้อยสายสัมพันธ์วันปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปีการศึกษา 2558

     นายวิชัย ศุภลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยสายสัมพันธ์วันปิดเรียน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปีการศึกษา 2558 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่มประจำปี 2559

     วันที่ 8 เมษายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  รวมภาพบรรยากาศการแข่งขัน การรับรางวัลของกีฬาแต่ละประเภท และพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่มประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างงวันที่ 7-8 เมษายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของอบต.ยางสักกระโพหลุ่มประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างงวันที่ 7-8 เมษายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านนาหนองล้ำ หมู่ที่ 10

     วันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านนาหนองล้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

     โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ระหว่างวันที 17 - 31 มีนาคม 2559 หมู่ 7

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมแข่งขันกีฬา หนองเหล่าเกมส์ครั้งที่ 4

     วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มนำคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ฯ ร่วมแข่งขันกีฬา หนองเหล่าเกมส์ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียน อำนวยปัญญา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายยกอบต.ยางสักกระโพหลุ่มร่วมพิธี เปิดโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ณ.ศูนย์เรียนรู้ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...