สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านนาหนองล้ำ หมู่ที่ 10

     วันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านนาหนองล้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

     โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ระหว่างวันที 17 - 31 มีนาคม 2559 หมู่ 7

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมแข่งขันกีฬา หนองเหล่าเกมส์ครั้งที่ 4

     วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มนำคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ฯ ร่วมแข่งขันกีฬา หนองเหล่าเกมส์ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียน อำนวยปัญญา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายยกอบต.ยางสักกระโพหลุ่มร่วมพิธี เปิดโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ณ.ศูนย์เรียนรู้ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2559

    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เปิดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจำปี 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสุขภาพฟัน ให้คณะผู้บริหาร และพนักงานองการบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

    วันที่ 28 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ขอขอบคุณ คุณหมอและคณะจากโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ที่มาตรวจสุขภาพฟัน ให้คณะผู้บริหาร และพนักงานองการบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้มีการ ซ่อมแซม ถนนลาดยางหมู่ 7 - หมู่5 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงนี้ และโปรดระมัดระวัง ในการเดินทางบนถนนเส้นนี้

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้มีการ ซ่อมแซม ถนนลาดยางหมู่ 7 - หมู่5  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงนี้ และโปรดระมัดระวัง ในการเดินทางบนถนนเส้นนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานเพื่อเตรียมสถานที่งาน 134 ปี ม่วงสามสิบ

     วันที่ 15 มกราคม 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานเพื่อเตรียมสถานที่งาน 134 ปี ม่วงสามสิบ

 

อ่านเพิ่มเติม...