สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)

     วันที่ 22 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิชัย ศุภลักษณ่ นายกฯ นำพนักงานส่วนตำบล ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำพนักงานส่วนตำบล ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอม่วงสามสิบ

     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายกวิชัย ศุภลักษณ์ นายก อบต.ยางสักฯ นำพนักงานส่วนตำบลยางสักฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ.หอประชุม อ.ม่วงสามสิบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม อำเภอยิ้มที่ หมู่ 1 ตำบลยางสักกระโพหลุม

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายก อบต.ยางสักฯนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มที่ หมู่ 1 ต.ยางสักฯ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับตรวจ LPA องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯและองค์การบริหารส่วนตำบลเตยรับตรวจ

     วันที่ 7 มิถุนายน 2559 รับตรวจ LPA องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลเตยรับตรวจ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  นายวิชัย ศุภลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เข้าร่วมการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจากเงินเหลือจ่ายฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ออกให้การอบรม รณณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

    วันที่ 18 พฤษภาคม  2559  นายวิชัย ศุภลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ป.ป.จ.อุบลราชธานี รณณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการอบรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริการ ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ประชาชนเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ม.5

   วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ม.5

อ่านเพิ่มเติม...