สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับตรวจ LPA องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯและองค์การบริหารส่วนตำบลเตยรับตรวจ

     วันที่ 7 มิถุนายน 2559 รับตรวจ LPA องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลเตยรับตรวจ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  นายวิชัย ศุภลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เข้าร่วมการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจากเงินเหลือจ่ายฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ออกให้การอบรม รณณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

    วันที่ 18 พฤษภาคม  2559  นายวิชัย ศุภลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ป.ป.จ.อุบลราชธานี รณณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการอบรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริการ ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ประชาชนเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ม.5

   วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ม.5

อ่านเพิ่มเติม...

พนักงาน อบต.ยางสักฯ รดน้ำขอพร ท่านนายก อบต. ท่านรองนายก ท่านปลัด อบต. วันสงกรานต์ 2559

    วันที่ 14 เมษายน 2559  พนักงาน อบต.ยางสักฯ รดน้ำขอพร ท่านนายก อบต. ท่านรองนายก ท่านปลัด อบต. ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน ในเทศกาลวันสงกรานต์ 2559

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบัณฑิตน้อยสายสัมพันธ์วันปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปีการศึกษา 2558

     นายวิชัย ศุภลักษณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยสายสัมพันธ์วันปิดเรียน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปีการศึกษา 2558 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่มประจำปี 2559

     วันที่ 8 เมษายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  รวมภาพบรรยากาศการแข่งขัน การรับรางวัลของกีฬาแต่ละประเภท และพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่มประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างงวันที่ 7-8 เมษายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของอบต.ยางสักกระโพหลุ่มประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างงวันที่ 7-8 เมษายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...