สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธาน อบต.ยางสักฯ จัดกิจกรรมโครงการประชุมบูรณาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559

     วันที่ 9  สิงหาคม 2559 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธาน  จัดกิจกรรมโครงการประชุมบูรณาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59

  3 สิงหาคม 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59 โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ผอ.รร.ผอ.รพสต. ครู กำนัน ผญบ.อสม. ส.อบต. อปพร พนักงานส่วนตำบล และทุกภาคส่วน ทุกหมู่บ้าน เพื่อความพร้อม ในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธาน จัดกิจกรรมรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59

     วันที่1 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59 โดยมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอ ม่วงสามสิบ เป็นประธานและมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มีนายกอบต. ผอ.รร.ผอ.รพสต. ครู กำนัน ผญบ.อสม. ส.อบต. อปพร พนักงานส่วนตำบล และทุกภาคส่วน เพื่อความพร้อม ในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐ แก้ปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ.อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐ แก้ปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ.อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม มีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกับ อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าที่สำนักงาน

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำบุญตักบาตรตอนเช้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...