สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big cleannig day บริเวณสองข้างทางถนนชยางกูรในเขตพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครูและ นักเรียนในเขตพื้นที่จัดกิจกรรม Big cleannig day บริเวณสองข้างทางถนนชยางกูรในเขตพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเส้นทางเสด็จฯผ่าน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรคิจากนายคนิจ แก่นจันทร์นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

  วันที่ 12 มกราคม 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยต่อการเกิดโรคพยาธิใบใม้ตับ

  วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 09.30 น.นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มต้อนรับ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยต่อการเกิดโรคพยาธิใบใม้ตับฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.นาดี ผอ.รพ.สต.ยางเครือ ผอ.รพ.สต.ยางสักฯ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ ต.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

  วันที่ 21 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มต้อนรับ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นางมนต์ทิพย์ แก่นจันทร์ ภริยา หัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.ยางสักฯ ผอ.รพ.สต.นาดี ผอ.รพ.สต.ยางเครือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมออกโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงฯ จ.อุบล ซึ่งในงานดังกล่าวมีบริการทำบัตรจากศูนย์ทะเบียนจังหวัดด้วย 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา4 ปี ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา4 ปี  ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 พ.ย.59 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วย จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

 

 วันที่ 22 พ.ย.59 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วย จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"โดยมีนาย นายคนิจ  แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" มี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

 

 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

    วันที่ 10 สิงหาคม 2559  นายวิชัย พุฒิพงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับงประมาณประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...