สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกับ อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าที่สำนักงาน

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำบุญตักบาตรตอนเช้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจสภาพ ถังเก็บน้ำฝน และหอถังประปา หมู่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)

     วันที่ 22 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิชัย ศุภลักษณ่ นายกฯ นำพนักงานส่วนตำบล ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำพนักงานส่วนตำบล ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอม่วงสามสิบ

     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายกวิชัย ศุภลักษณ์ นายก อบต.ยางสักฯ นำพนักงานส่วนตำบลยางสักฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ.หอประชุม อ.ม่วงสามสิบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม อำเภอยิ้มที่ หมู่ 1 ตำบลยางสักกระโพหลุม

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายก อบต.ยางสักฯนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มที่ หมู่ 1 ต.ยางสักฯ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...