สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา4 ปี ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา4 ปี  ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 พ.ย.59 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วย จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

 

 วันที่ 22 พ.ย.59 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วย จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"โดยมีนาย นายคนิจ  แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" มี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

 

 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

    วันที่ 10 สิงหาคม 2559  นายวิชัย พุฒิพงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับงประมาณประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธาน อบต.ยางสักฯ จัดกิจกรรมโครงการประชุมบูรณาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559

     วันที่ 9  สิงหาคม 2559 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธาน  จัดกิจกรรมโครงการประชุมบูรณาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59

  3 สิงหาคม 2559 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59 โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ผอ.รร.ผอ.รพสต. ครู กำนัน ผญบ.อสม. ส.อบต. อปพร พนักงานส่วนตำบล และทุกภาคส่วน ทุกหมู่บ้าน เพื่อความพร้อม ในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธาน จัดกิจกรรมรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59

     วันที่1 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค.59 โดยมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอ ม่วงสามสิบ เป็นประธานและมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มีนายกอบต. ผอ.รร.ผอ.รพสต. ครู กำนัน ผญบ.อสม. ส.อบต. อปพร พนักงานส่วนตำบล และทุกภาคส่วน เพื่อความพร้อม ในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐ แก้ปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ.อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการภาครัฐ แก้ปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ณ.อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม มีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...