สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของดำรงชีพผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองแฝก หมู่5

   วันที่ 20 มีนาคม  2560 จ.ส.ต.สงวน  วิระศักดิ์ ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนายนัธทวัฒน์ รักษาร่วมกับนางสาวสุรีฉาย อริกุล ปลัดอำเภอม่วงสามสิบ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของดำรงชีพผู้ป่วยติดเตียง  บ้านหนองแฝก หมู่5 และบ้านยางเครือ หมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

  วันที่ 18  มีนาคม  2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ณ.บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ขุมชน ประจำปี 2560

  ระหว่างวันที่ 13-27 มีนาคม  2560 จ.ส.ต.สงวน  วิระศักดิ์ ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนางสาววรรณภา ทองเพชร รองปลัดอบต.ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการตำบล จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ขุมชน ประจำปี 2560 จำนวน11 หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

  วันที่ 6 มีนาคม  2560 เวลา10.00น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ต้อนรับนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big cleannig day บริเวณสองข้างทางถนนชยางกูรในเขตพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครูและ นักเรียนในเขตพื้นที่จัดกิจกรรม Big cleannig day บริเวณสองข้างทางถนนชยางกูรในเขตพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเส้นทางเสด็จฯผ่าน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรคิจากนายคนิจ แก่นจันทร์นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

  วันที่ 12 มกราคม 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยต่อการเกิดโรคพยาธิใบใม้ตับ

  วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 09.30 น.นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มต้อนรับ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยต่อการเกิดโรคพยาธิใบใม้ตับฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.นาดี ผอ.รพ.สต.ยางเครือ ผอ.รพ.สต.ยางสักฯ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักฯ ต.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

  วันที่ 21 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มต้อนรับ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นางมนต์ทิพย์ แก่นจันทร์ ภริยา หัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.ยางสักฯ ผอ.รพ.สต.นาดี ผอ.รพ.สต.ยางเครือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมออกโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ณ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงฯ จ.อุบล ซึ่งในงานดังกล่าวมีบริการทำบัตรจากศูนย์ทะเบียนจังหวัดด้วย 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...