สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9

    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ มอบหมายให้ชุดปฎิบัติการตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลยางสักกระหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง และทำความสะอาด ณ บริเวณที่ทำการปกครองอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต ยางสักฯ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง และทำความสะอาดสถานที่ ฯลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560 ณ บริเวณที่ทำการปกครองอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำผักตบชวาฯลฯ กับโครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี

    วันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่มนำพนักงานส่วนตำบลยางสักฯนายก อบต.หัวเรือ และ อบต.ขี้เหล็ก พนักงานส่วนตำบลหัวเรือ ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำผักตบชวาฯลฯ กับโครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานที่อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านสำราญ หมู่ 7 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา16.00 น.  ณ บริเวณลานกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการประกวดรำวงย้อนยุคและการแข่งขันขับร้องสรภัญญะสำหรับผู้สูงอายุ ปี2560

 

  วันที 21 เมษายน 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมโครงการประกวดรำวงย้อนยุคและการแข่งขันขับร้องสรภัญญะสำหรับผู้สูงอายุ  ปี2560  เพื่อสุ่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกรโพหลุ่ม มีผู้สูงอายุและผู้ติดตามเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเพลิงไหม้ทุ่งนา ม.7 และ ม.4

 

 วันที่  18 เมษายน 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเพลิงไหม้ทุ่งนาในช่วงฤดูแล้ง หมู่7 และหมู 4 สามารถดับไฟได้ทันเวลา 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

 

 วันที่  11-17 เมษายน 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่  อปพร.ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ.บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560

   วันที่ 22-มี.ค.-9 เม.ย  2560 นางสาววรรณภา  ทองเพชร รอง ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนางสาวชนิสรา พาณิชกุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และอำนวยความสะดวกในด้านการการชำระให้ถูกต้องครบถ้วนและให้คำแนะนำ พี่น้องประชาชนตำบลยางสักกระโพหลุ่มทุกหมู่บ้าน  อีกทางหนึ่ง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...