สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

    วันที่ 10 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ส่งตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ  ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมสถานที่ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

    วันที่ 10 มกราคม 2561  นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ เตรียมสถานที่ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561ในวันที่ 11 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาม่วงสามสิบและคณะ ที่มาอวยพรปีใหม่หน่วยงาน พร้อมมอบปฎิทิน ปี 2561

    วันที่ 10 มกราคม 2561  นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาม่วงสามสิบและคณะ ที่มาอวยพรปีใหม่หน่วยงาน พร้อมมอบปฎิทิน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

     วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เพื่อจะได้นำไปหารือจัดการแก้ไขรับปัญหาภัยแล้งต่อไป...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม อำเภอม่วงสามสิบมอบเกียรติบัตรการประกวด"หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับ อปท. ประจำปี 2560

    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม อำเภอม่วงสามสิบมอบเกียรติบัตรการประกวด"หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับ อปท. ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมตั้งจุตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

    วันที่ 3 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมตั้งจุตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 25600 - 3 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดม่วงสามสิบ

    วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกับหน่วยงานราชการและชาวอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมเหล่าบรรดาจิตอาสา ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...