สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ยางสักฯ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช 2557

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดยนายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ออกตรวจและให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งแก่ชาวบ้านตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานพิธี ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ภายในงานมีตัวแทนส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธีจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการบริหารการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมพิธีฯ โครงการร่วมมือเพื่อดำเนินการและบริหารการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ลานฝึก มทบ.22 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมหน่วยงานราชการส่วนกลาง รัฐวิสหกิจ ธนาคาร ของอำเภอม่วงสามสิบ จัดกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บริการประชาชนนอกพื้นที่..ก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันประกวด รำวงย้อนยุค ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

วันที่ 18 เมษายน 2557 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานและชาวบ้านตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวด รำวงย้อนยุค ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...