สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จัดโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 และประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561 ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบการเงินและบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    วันที่ 12 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม และพนักงานส่วนตำบลยางสักฯต้อนรับคณะตรวจสอบการเงินและบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

    วันที่ 11 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย  ประจำปี 2561 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

    วันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

    วันที่ 10 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ส่งตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ  ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมสถานที่ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561

    วันที่ 10 มกราคม 2561  นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ เตรียมสถานที่ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยให้สมวัย ประจำปี 2561ในวันที่ 11 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาม่วงสามสิบและคณะ ที่มาอวยพรปีใหม่หน่วยงาน พร้อมมอบปฎิทิน ปี 2561

    วันที่ 10 มกราคม 2561  นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาม่วงสามสิบและคณะ ที่มาอวยพรปีใหม่หน่วยงาน พร้อมมอบปฎิทิน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

     วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เพื่อจะได้นำไปหารือจัดการแก้ไขรับปัญหาภัยแล้งต่อไป...

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 16