สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังอุบลราชธานี ได้รับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download